مدیریت کیفیت

Duca به رسمیت می شناسد کیفیت محصول به عنوان مهم ترین عامل برای توسعه شرکت و ما با ایجاد عالی مدیریت کیفیت سیستم ما انجام پنج شنبه گرا تحقیقات محصول

دوجا، کیفیت کالا را مهمترین عنصر برای توسعه شرکت تلقی کرده و در رابطه با احداث سیستم مدیریت کیفیت فوق العاده، تحقیقات کالا را با محوریت بازار بعمل می آوریم.

دوجا، کیفیت کالا را مهمترین عنصر برای توسعه شرکت تلقی کرده و برای احداث سیستم مدیریت کیفیت فوق العاده، انجام پژوهش کالا با محوریت بازار، خطی مشی قراردادن مدیریت برتر، اجراء برخی سیستمهای مدیریت از قبیل ISO9001 و یکپارچه کردن آنها خود را وقف کرده است. در سایه ISO14001, OHSAS18001GS, CE, UL, RoHS و سایر استانداردها، پرفرمانس سالم، کالای مرغوب و خدمات بی نقض کالایمان در سطح جهان و در ابعاد وسیعی مورد قبول واقع شده است. بنابر استانداردهای یاد شده برای پمپهای آب، با مشمول شدن همه مواد تثبیت و پروسه های تولید جهت کنترل کیفیت 25 گام تعیین کردیم. ضمناً علاوه بر مرکز تثبیت پرفرمانس پمپ آب و علاوه بر مرکز تثبیت شیمیائی و فیزیکی از جمله مراکز پیشرفته میباشند. همچنین پلاتفرم تثبیت پرفرمانس کالا از طرف بخش صلاحیتدار تست شده و به حساسیت بالا درجه B ( درجه یک) واصل میشود. بدین ترتیب کالای باتمام رسیده نیازهای استاندارها و مشتریان را برآورد میکند. از طرف دیگر به فرهنگ کیفیت نیز اهم میدهیم و نقطه کلیدی برای آموزش مرغوب؛ ادارک این مبحث است که شخصیت کیفیت کالا را معین میکند و کیفیت کالا آینده موسسه را تعیین میکند. همگی کارکنان با مدیریت کیفیت سر و کار دارند و همه ساله حدوداً 30 عدد چرخه کنترل کیفیت (QCC) که نتایج مثبتی میدهند برگزار میشود. در ضمن کارکنانمان در جهت ابرای پیشنهادات معقولانه برای رضایت کارکنان و ارتقاء فرهنگ کیفیت تشویق میگردند. در نتیجه اکیب مدیریت کیفیت نقش مهمی را در کارخانه ما دارا هستند. امروزه بازار جهانی بسیار رقابت آمیز بوده و کیفیت بهمانگونه که از سوی هر کس معلوم میباشد اهمیت کسب کرده است. جهت ترقی در فلسفه مدیریت کنترل کیفیت و سطح مدیریت، کنسپت مدیریت برتر و اصول مدیریت را می شناسیم و برای پرفرمانس فوق العاده بصورت مرحله ای، اصول استاندارد GB / T 19580 را پشتیبانی میکنیم. بدین ترتیب مجموع سطح مدیریت و کیفیت عمومی موسسه، شرکتمان را به یکی از بهترین شرکتهای جهان تبدیل کرده است.

صفحات مشابه

duca pump size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
How Can We Help?