بدون چشم پوشی از مرغوبیت گرم شوید!

با پمپهای سیرکلاتور دوجا بدون چشم پوشی از مرغوبیت گرم شوید

سیرکلاتورها پمپهای مورد استفاده برای چرخش آب در سیستمهای گرمایش، اقلیم بندی و مصرف آبگرم میباشند که با برق کار میکنند.

سیستمهای سیرکلاتور دوجا از جمله تعهدات سیستم بندی انرژی با حداکثر بهره وری ممکنه ما میباشد که از موغوبیت چشم پوشی نکرده و جهت استفاده در همگی نصب مخزنهای جدید ویا تعویض مخزنها پمپهای سیرکلاتور دوجا را بفروش رسانده و در بازار جهانی بسرعت ارتقاء مییابد.

پمپهای سیرکلاتور با بازدهی انرژی در مجموع کنترل سرعت هوشمند را ارائه میدارد. پمپهای کنترل کننده سرعت، با توجه به دمای بیرونی، سطح انرژی خورشید، فعالیت عمومی و سایر منابع انرژی برحسب درخواست، خروجیها را بصورت اتوماتیک تنظیم میکند. مزیت صاحب شدن به پمپ سیرکلاتور با بازدهی انرژی، صرفه جویی در انرژی بوده که مستقیماً با صرفه جویی در هزینه ها مرتبط میباشد.

در حقیقت ...

تعویض یک پمپ سیرکلاتور بمانند تعویض یک یخچال معیوب یک کار حیاتی میباشد. بنابر تحقیقات بعمل آمده در 5 سال اخیر سیرکلاتورها مصرف انرژی را بمیزان 80% بحالت بهره ور درآورده اند. پمپی با بهره وری بهتری، بدون نیاز به هیچگونه کار ساختمانی به مفهوم واقعی قادر به تغییر دادن پروفایل انرژی یک منزل میباشد. چیزی که مشاهده میشود این است که موضوع بازدهی انرژی برای خریداران منزل به نقطه فروش مهمی تبدیل خواهد داشت.

در ضمن پمپهای سیرکلاتور با بازدهی انرژی، به برطرف شدن لوله های پر سر و صدا نیز کمک میکند.

پمپهای سیرکلاتور دوجا یک پمپ سیرکلاتور ضد نشت با اتصال فلنش و موتور الکترونیک تغییر یافته و با انطباق پرفرمانس خودکار میباشد.

ویژگیهای کالا دوجا / مزیتهای کالا

1) بازدهی انرژی در صنف A

2) در مقایسه با پمپهای سیرکلاتور دور موتور ثابت بمیزان 80% صرفه جویی در انرژی

3) حداکثر بازدهی در سایه تکنولوژی ECM (موتور الکترونیک تغییر یافته)

4) آغاز با سرعت 3 برابر  در مقایسه با پمپهای سیرکلاتورسنتی

5) اتصال برق سریع با گیره فنری

6) مقاوم در قبال تجمع آهک

7) ساختار ضد نشت

علاوه بر مزیتهای فوق الذکر و بیشتر از آن؛ صرفه جویی انرژی حاصله با پمپهای سیرکلاتور Wilo  در ظرف چند ماه هزینه پمپ را پرداخت خواهد کرد.

یکی از مارکهای پیشرو در مسیر  بازدهی انرژی : دوجا

اتیکیت انرژی، انتخاب آگاهانه ما را فراهم کرده و دامنه کالای حامل اتیکت بمرور زمان بزرگتر میشود. با ساده ترین مفهوم ممکنه؛ سیرکلاتورها پمپهای مورد استفاده برای چرخش آب در سیستمهای گرمایشی، سرمایشی و مصرف آبگرم میباشند که با برق کار میکنند. پمپ سیرکلاتور حاوی اتیکت صنف A  را انتخاب کنید و در فاکتور برق خود حداقل تا 10% بهره وری حاصل کنید. صرفه جویی صرفاً پولی نبوده- بازدهی انرژی و فایده به محیط زیست را تامین کرده و در دنیائی را که همه درون آن زندگی میکنیم تمایز بوجود می آورد.

یادآوری کردن صاحب بودن به بهترین عنوان سیرکلاتور در بازدهی انرژی ها مفید خواهد بود. پمپ سیرکلاتور راحتی شما را حفاظت کرده و با درخواست تغییرات منزل هم مطابقت میکند. بدین ترتیب بمقدار قابل توجهی در مصرف برق تامین کرده و بدین ترتیب معادل آن انتشار دی اکسید کربن را کاهش میدهد. جهت تامین بازدهی انرژی، انتخاب کردن پمپ سیرکلاتور حاوی اتیکت صنف A  انتخابی بی نهایت مطمئن و دوستدار محیط زیست خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با پمپهای سیرکلاتور دوجا و مشارکت در سرمایه گزاری با ارزش در منزلتان میتوانید با ما تماس حاصل کنید.

duca pump size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
How Can We Help?