روز حفاظت محیط زیست مبارک باشد!

با پمپ سیرکلاتور کارآمد در انرژی دوجا به چه اندازه صرفه جویی تامین میگردد؟

پمپهای سیرکلاتور فناوری جدیدی نمیباشد. سالهاست که در رستورانها و هتلهای رده بالا استفاده شده است. ولیکن در ایام اخیر صاحبین منازل آغاز به بهره مند شدن از این سهولت و صرفه جویی کرده اند.

پمپ سیرکلاتور  چیست؟

چرا به یکی از اینها نیاز دارم؟

پمپ سیرکلاتور آبگرم نوع منزلی، جهت گردش آبگرم آنرا استفاده میکند. بدین ترتیب در هر شیر آب و یا دوش حمام در صورت درخواست بلافاصله آبگرم را تامین میکند. این سیستمها آبگرم را از خط ویژه ای به آرامی به لوله های آبگرم ویا آبگرمکن و یا از خط لوله آب سرد به عقب پمپ میکند.

قبل از آغاز بحث تامین صرفه جویی پمپ سیرکلاتور از فواید آن بحث کرده و موضوع را از ابعاد وسیعتری بنگریم:

- نصب آسان: نصب پمپهای سیرکلاتور بسیار آسان میباشد. مجوز ویا ابزار خاصی نیاز ندارد. مدلهای متعدد طراحی شده ویژه سیستم تاسیسات منازل وجود دارد.

- متعدد بودن دامنه کالا: تولید کنندگان و گزینه های فراوانی دارد. ( جهت گزینه های پمپ سیرکلاتور آب صرفه جویی کننده در مصرف انرژی با ما تماس حاصل نمایید.)

- سهولت: با باز شدن شیر آب گرم بلافاصله آماده میباشد. سهولت صاحب شدن به آبگرم فوری مورد جذابی برای صاحبین منازل میباشد.

- استفاده آسان: استفاده اغلب پمپهای سیرکلاتور بسیار آسان میباشد. بدنبال تنظیم شدن بندرت نیاز به تنظیم مجدد خواهند داشت.

- صرفه جویی در مصرف آب: بعلت دریافت فوری آب کمتری اصراف میشود. در مواقعی که آب مکفی وجود ندارد اینمورد اهمیت بیشتری پیدا میکند. پمپهای سیرکلاتور آب صرفه جویی کننده در انرژی سالانه بمقدار قابل توجهی در مصرف آب صرفه جویی تامین میکند.

اینک اصل موضوع را بنگریم: پمپهای سیرکلاتور به چه مقدار صرفه جویی تامین میکند؟

اگر نیاز به توضیح این اوضاع از طریق ترسیم با محوریت معضلات بوده باشد؛ همانگونه که دانسته میشود منازل آبگرم استفاده میکند. بنابر تحقیقات بعمل آمده میانگین مقدار آب هدر رفته یک منزل جهت آماده شدن آب گرم حدوداً 9% مقدار مصرف آب سالانه میباشد. پس در اینصورت پمپ سیرکلاتور نجات بخش خواهد بود. در منازل معمولی که دارای تاسیسات یکسویه بوده و از جمله پمپهای تیراژ نمیباشند بدنبال بسته شدن شیر، آبگرم باقیمانده درون لوله ها تا باز شدن دوباره بعدی سرد مشود. با افزودن یک پمپ سیرکلاتور به سیستم منزل؛ میتوانید بازگشت آب سرد را از طریق خط لوله آب سرد به آبگرمکن و ممانعت از اصراف آب در حین انتظار را تامین کنید.

پمپهای سیرکلاتور برحسب درخواست میتواند سه نوع فعالیت متفاوت را تامین کند:

1) یک پمپ سیرکلاتور حاوی حسگر و زمانگر برای حفاظت آب گرم منزل در صبح و عصر و یا اوقات لازمه جهت مصرف میباشد. کاربر برای مثال ساعت 06:00 صبح و ساعت 17:00 عصر آب گرم میخواهد. زمانگر را برحسب آن تنظیم کرده و آبگرم در ساعات مورد نظر آماده میشود.

2) یک پمپ سیرکلاتوری میباشد که کاربر در مواقع مورد نیاز با فشار دادن به  دگمه و یا کنترل از راه دور پمپ را بصورت مانوئل بکار می اندازد.

3) فعال شدن پمپ سیرکلاتور از سوی حسگرهای حرکتی میباشد.

در هر سه روش فعال سازی، حسگرهای حرارتی موجود در خط لوله آبگرم نوک پمپ، آگاه شدن پمپ را از گرم بودن آب تامین کرده و بدین ترتیب پمپ را بصورت اتوماتیک قطع کرده و از پمپ شدن آب گرم به خطوط آب سرد ممانعت میکند.

میانگین مصرف آب سالانه یک خانواده تقریباً 350 مترمکعب میباشد. با پمپ سیرکلاتور آبگرم ظرف مدت 10 سال حدوداً 460 مترمکعب صرفه جویی در آب را تامین میکنید. این هم تقریباً معادل 10 استخر شنا میباشد. با اتکاء به صرفه جوییها؛ فواید پمپ سیرکلاتور صرفاً نبایست بعنوان ارزش اقتصادی در نظر گرفته شود. شاید برای کسانی ارزش راحتی دسترسی به آبگرم فوری بدنبال باز شدن شیر آب مهمتر بوده باشد.

در این ایام که خشکسالی سال به سال بیشتر میشود صرفه جویی در آب در حقیقت بیشتر از این فواید میباشد. با اظهار خرسندی از آگاه بودنتان به صرفه جوی در مصرف آب، صرفه جویی در زمان، افزایش راحتی و ایجاد تمایز با پمپ سیرکلاتور آب میتواند برایتان موجب پرسیدن سوال " چرا من هنوز صاحب یکی از اینها نیستم؟" شود.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با ما تماس حاصل نمایید.

duca pump size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
How Can We Help?